At udfolde sig kreativt. At opleve at tid og rum ophører og man bare er. Hvor noget bliver til, som er et udtryk for noget, der bobler indeni. Noget der er større end en selv.

Det er noget mange længes efter. Især i vores tidsalder, hvor den frie kreativitet har hårde vilkår. Vi længes efter at kunne opdage og udforske, skabe og lege i et trygt rum, hvor præstation og perfektionisme, tidspræs, vurderinger og sammenligninger med andre forbliver udenfor døren.
For rigtig mange af os er muligheden for at være kreative en livsnødvendighed. Vi indser det bare ikke altid, før længslen bliver så stor, at vi bliver frustrerede, ulykkelige, syge eller stressramte. Ikke af for meget at lave, men af mangel på kreativitet og mening.
For det er ikke en selvfølge at kunne skabe et sådant trygt, åbent rum for udforskning i hverdagen – selv om man godt ved, hvor vigtigt det er for vores livsglæde og energi. Det ved jeg, af egen erfaring.
At have kontakt med livet indeni os er ikke noget, vi lærer i den moderne verden. For mange skal det genlæres, genoptrænes, for vi er oplært til at ignorere vores indre stemmer, farver, stemninger, nuancer, fortællinger. Så er det jo ikke mærkelig, at mange synes, at den kreativitet de havde som barn, er forsvundet, fortiet, gemt væk, nedprioriteret til noget, de kan gøre hvis de skulle få et øjeblik til “selvforkælelse” – og selv der, bliver de blokeret af tanken om at det skal have et formål, de skal præstere, det skal helst blive perfekt – og så dør impulsen. Og længslen bliver større.
Kreativiteten bliver et vagt minde om hvordan det var, den gang jeg var barn, den gang jeg havde tid, den gang jeg ikke tænkte over om det nu var fornuftigt, det jeg lavede.

JEG ER VIST IKKE SÆRLIG KREATIV

Du er måske netop typen som har nemt for at tilpasse dig. Du har tilpasset dig en verden hvor det forventes at vi løser det meste med hovedet – effektivt, hurtigt og efter bogen. Måske forventer du, at også indenfor dit kreative udtryk, skulle der gerne blive et hurtigt resultat, som helst burde være perfekt – og hvis ikke det ikke er nemt og perfekt, er det nok ikke noget, du er god til.
Men det er jo ikke sikkert, at det er nemt. Eller at det er perfekt. Eller at der bliver noget resultat overhovedet. Måske er det nok, at det er dit. Dit udtryk. Måske er det at bare kaste sig ud i det og bare være til i selve processen den vigtigste. Det er måske en helt anden type proces, end den du er vant til i andre sammenhænge.
Og så kan vi komme til at give op, undervejs – eller inden vi overhovedet får startet. Vi fortæller os selv at vi ikke du’r. Det nytter heller ikke, vi kan jo ikke finde ud af det. Hvis der ikke er et perfekt resultat og det helst med det samme, er jeg ikke noget værd. Jeg er nok ikke så kreativ alligevel. Og så dør kreativiteten, såvel som livsglæden, på præstationens og perfektionismens alter.

OM KREATIVITET SOM GØR EN FORSKEL

Vi er ofte blevet fortalt at det ikke lønner sig at bruge tid på det kreative, eller i hvert fald ikke vælge det som en levevej. Det er unyttig, det giver ikke resultater eller penge. Det er ufornuftigt. Og andre har måske meget større behov end os. Så lad os nu endelig bruge tiden på at redde andre i stedet for luksustid til os selv.
Forskning og statistiske analyser viser – (Ja, vi må heller komme med det – for det er nemlig dét, der duer i vores samfund!) – at vores ”unyttige”, passionsdrevne aktiviteter hvor vi oversætter et indre billede til ydre form med krop og hænder er stærkt sundhedsskabende og skaber nye nervebaner i hjernen. At det derfor bør prioriteres stærkt – hver dag! (jf. Ph.D. Anne Kirketerp).
Det hjælper at tale om forskningsresultater og statistik og vigtige Ph.D-titler til den del af vores hjerne der har brug for fornuftige analyser og bevis. Så kan vi (og samfundet) endelig give værdi til det, vi inderst inde altid har vidst, vi har behov for. Give os selv lov til at holde på med det vi elsker at lave. Skabe. Være kreative.
Det vigtigste er, at verden netop har behov for en modvægt til statistikken og analysen. Den moderne verdens store kulturelle ideal om rationalitet, lineær tænkning, resultater og effektivitet som det vigtigste er nødvendigt at balancere med en anden type tænkning og forståelse. For det er den del af hjernen som kan forstå helheder, se sammenhænge, perspektiver, kompleksitet, som kan skabe ny orden i kaos og hjælpe os, når verden bliver uoverskuelig og uforudsigelig. Den del, der skaber vores unikke kreative udtryk.
Er der noget at sige til, at vores længsel larmer endnu tydeligere nu, og vil frem?

KREATIVITET ER AT GØRE DET PÅ MIN MÅDE

At skabe noget kreativt og udforske kreative processer giver stor glæde og værdi i sig selv. Samtidig kan det lære os om den store kunst det er at være til i verden. Hvor det at fordybe sig i kreative processer så at sige bliver en læreproces til livskunst, og kan overføres til andre deler af livet. For kreativitet handler ikke kun om at lære at male og lære at fordybe sig i et stykke ler – selv om det er ESSENSIELT i sig selv.
Det handler lige så meget om en måde at møde verden på. At virkelig sanse og tage ind indtryk fra verden. Lade indtrykkene gøre et indtryk indeni. Forvandle indtryk til mening. Lade vores intuitive og skabende kraft få lov til at leve. At omforme livet til vores eget. Skabe energi og farver, former, ord som får liv og form i samspil med andre og med livet – og med livet indeni os.
På denne måde kan vi leve i verden i takt med os selv – måske stilfærdig og enkel, måske larmende og farverig – blot sand for os. Vi bruger vores kreative kraft, vores evne til at skabe – på en åben, fleksibel måde. Det er en træningssag, mere og mere skabe vores liv, vores hverdag, vores arbejde, vores samspil med andre fra et sandt sted indeni. Det kommer ikke kun os selv til gode.
Der er brug for dig i verden, der er brug for kreative mennesker som gør en forskel. Som gør ting på deres egen måde og tør tænke ud af boksen. Uden at også det, bliver et præs, en byrde, en præstation. Vi skal bare gøre det. Bare være. Bare give plads til vores kreativitet, i alle sammenhænge. Det er nok. Det skaber smukke ringe i vandet.
Verden har puttet sig selv ned i for mange bokser – og vi har velvilligt siddet for længe fast i dem og kaldt det ”fornuftig”. Men det er bare ikke ”fornuftig” længere.

Det er på tide du skaber nye nervebaner i din hjerne, nye muligheder i dit liv og tager dit eget potentiale på alvor. Du ville ikke længes efter kreativitet, hvis du ikke var kreativ. Og uanset hvad vi går og tror, er vi alle kreative, i den måde vi skaber vores liv, vores omgivelser og vores samspil med andre. Hvis du nogen sinde har tvivlet på det: DU ER KREATIV!!!

TID TIL AT LEVE HELE DIG

Som I nok har forstået, brænder jeg for at arbejde med mennesker som savner at udfolde sin kreativitet – og som samtidig ønsker udvikling og at udfolde et større potentiale i sig selv.
Derfor tilbyder jeg i mine workshops i Åbne Rum ikke kun arbejde med det kreative udtryk, men parallelt at arbejde med de dybereliggende årsager til at vi blokerer for os selv, vores dybere længsler og det, der giver os hver især mening med vores liv.
Jeg har nye tilbud til din glemte, kreative sjæl. Se her på hjemmesiden, eller skriv dig op på mit nyhedsbrev med tanker og tilbud til kreative sjæle ved at skrive til mig på elin@aabnerum.dk. Bare rolig, jeg spammer ikke. Jeg sender bare ud når noget bobler og vil ud til verden.